สายตาสั้น คือปัญหาเกี่ยวกับสายตาชนิดหนึ่ง เกิดจากภาวะความผิดปกติของสายตา ที่ไม่สามารถรับแสงหักเหจากวัตถุที่มาโฟกัสตรงจอตาได้อย่างพอดีและส่งผลให้มองเห็นวัตถุดังกล่าวไม่ชัดโดยผู้ที่สายตาสั้นจะมองเห็นสิ่งที่อยู่ระยะไกลไม่ชัดหรือมองเห็นมัวลงแต่จะมองเห็นสิ่งที่อยู่ใกล้ชัดเจนปัญหาสายตาสั้นมากเริ่มเป็นเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นหรือตอนที่ยังอายุยังน้อย เป็นการใช้สายตาที่จดจ่อโดยใช้เวลานานๆ โดยเฉพาะเวลาที่ดูxxxx หลายๆคนเปิดxxxxแต่ปิดไฟ เวลาที่เราดูxxxxดวงตาจะต้องเพ่งมองที่หน้าจอมากขึ้น สายตาจะค่อยๆสั้นลงจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่ ถึงตอนนี้ก็คงจะดูxxxxไม่สะดวกเพราะต้องใส่แว่น มีแนวโน้มได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ทั้งนี้ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นสามารถวัดสายตาเพื่อดูว่าเกิดภาวะสายตาสั้นหรือไม่โดยสายตาสั้นจะมีอาการ ระดับอ่อนที่ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาไปจนถึงระดับรุนแรงที่ส่งผลต่อการมองเห็นพูดพูดที่สายตาสั้นสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้โดยการสวมแว่นสายตาใส่คอนแทคเลนส์หรือเข้ารับการผ่าตัดอาการสายตาสั้นผู้ที่ประสบภาวะสายตาสั้นแต่มีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นและเกิดอาการอื่นร่วมด้วยดังนี้ 

1 การมองเห็นที่อยู่ระยะไกลมัวลงหรือมองเห็นไม่ชัดเจน 

2 ต้องจ้องหรือเพ่งมองใกล้ๆหรี่ตารวมทั้งปิดตาข้างหนึ่งเพื่อมองให้ชัดขึ้น 

3 เกิดอาการตาล้าเมื่อเพ่งมองสิ่งที่อยู่ไกลออกไปอาจส่งผลให้เกิดความรู้สึกปวดศีรษะมองเห็นได้ไม่ชัดขนาดขับขี่โดยเฉพาะเมื่อขับขี่ตอนกลางคืนซึ่งเรียกว่าสายตาสั้นตอนกลางคืน ส่วนเด็กที่ประสบภาวะสายตาสั้นสามารถเข้ารับการวัดสายตาได้ตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนจนกระทั่งเข้าสู่วัยรุ่นเพื่อวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวโดยเด็กที่สายตาสั้นจะเกิดอาการดังนี้ 

1 หรี่ตาเมื่อมองสิ่งที่อยู่ไกล 

2 จำเป็นต้องนั่งดูโทรทัศน์หรือหน้าจอภาพยนตร์แบบใกล้ๆหรือต้องนั่งหน้าชั้นเรียนเนื่องจากมองกระดานไม่ชัด 

3 มองเห็นสิ่งของที่อยู่ระยะไกลไม่ชัด 

4 กระพริบตาบ่อยเกินไป 5 มักบ่นปวดศีรษะหรือตาล้า 

6 มักขยี้ตาบ่อยๆ

   ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการมองไม่เห็นระยะไกลควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจและแนะและคำแนะนำในการรักษาควรพบแพทย์โดยด่วนหากมองเห็นจุดสีดำและแสงคล้ายฟ้าแลบในตาเนื่องจากอาการดังกล่าวเกิดจากภาวะจอประสาทตาลอกซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนจากสายตาสั้นที่เกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนักสาเหตุของสายตาสั้นโดยทั่วไปและน้ำตาที่เคลือบดวงตากระจกตาและเลนส์ตาจะหักเหแสงที่ตกกระทบวัตถุที่มองเห็นให้โฟกัสไปที่จอตาซึ่งอยู่ด้านหลังดวงตาเมื่อตอนการได้รับภาพจากแสงดังกล่าวก็จะส่งข้อมูลไปยังสมองผ่านเส้นประสาทตาผู้ที่สายตาสั้นจะมองเห็นวัตถุที่อยู่ระยะไกลไม่ชัด..