เพราะกลัวความผิดเลยโดนอาเขยเย็ดดีค่ะ..ส่วนหนึ่งในชีวิตนะคะนำมาฝากค่ะ…เรื่องเกิดขึ้นตอนปอนเรียนอยู่ชั้น ม.6 ค่ะ สมัยที่เรียนจบ ป.6 อาหญิงของปอนพาปอนไปฝากให้อยู่กับเพื่อนที่อำเภอตำราล เพื่อเรียนต่อ ม.2 ในโรงเรียนประจำอำเภอ จะกลับบ้านก็เฉพาะวันหยุดเท่านั้น เพราะบ้านอยู่ไกล

Continue Reading...