ผมมีอาชีพขับแท๊กซ๊รับจ้างอยู่แถวตัวเมืองใหญ่ ในบรรดาผู้โดยสารที่ผมรับมีอยู่คนหนึ่ง

Continue Reading...